K.I.D.S. Basisonderwijs

Een website die zorgt voor betrokkenheid van ouders. Een website die verder gaat dan publiceren van documenten en foto's. Dat kan met K.I.D.S. Basisonderwijs! K.I.D.S. (Kom In De School) is ontwikkeld vanuit het hart van het basisonderwijs en zet de behoefte van ouders, leerkrachten en directie centraal.

De kracht van K.I.D.S. is de integratie van een professionele schoolwebsite met een krachtig communicatieplatform. Papieren oproepjes en mededelingen die nu nog in de tassen van de kinderen verdwijnen komen met K.I.D.S. direct bij de ouders in de e-mailbox. 

Positieve interactie en communicatie tussen school en gezin stimuleert ouderbetrokkenheid en voorkomt onnodige spanningen. Het inzetten van K.I.D.S. reduceert kosten en spaart het milieu doordat documenten en communicatie digitaal wordt aangeboden.

K.I.D.S. is modulair opgebouwd. De school bepaalt zelf welke functionaliteit wordt ingezet en kan zo groeien van een professionele scholenwebsite tot een breed inzetbaar en krachtig communicatieplatform.

 

Moduleoverzicht:


 

 

Module Basis (schoolwebsite)

De schoolwebsite in een handomdraai opgezet. Presenteer het team en de MR. Zorg dat (oriënterende) ouders de sfeer en identiteit van de school zien. Plaats documenten zoals de schoolgids en formulieren digitaal. Publiceer nieuws, ondersteund met foto's en video. Pas de grafische vormgeving aan op de huisstijl van de school.

 

 

 
Module Groepen

Leerkrachten krijgen zelf de mogelijkheid om voor hun groepen berichten, foto’s en digitale documenten van projectweken, educatieve uitstapjes en schoolreisjes op hun groepspagina aan te maken. Aangevuld met mededelingen en praktische oproepjes aan de ouders. Invullen van de activiteitenkalender zorgt ervoor dat ouders op de hoogte zijn van activiteiten van de groep.

 

 

 
Module Postbode

Breng het nieuws uit de groepen vanuit de site bij de mensen thuis onder de aandacht. Laat op ieder gewenst moment voor ieder gezin automatisch en op maat een persoonlijke email samenstellen. Naast de schooloverkoepelende berichten staat hierin per kind in het gezin berichten en foto’s vanuit de groep.

 

 

 
Module Parents' Pictures

Maak ouderparticipatie op een leuke manier zichtbaar op de schoolwebsite! Ouders uploaden foto's naar de website die gemaakt zijn tijdens het begeleiden van schoolse activiteiten. Het toevoegen van een persoonlijke tekst maakt de fotoserie compleet.

 

 

 
Module Digibord Online

Maak gebruik van de unieke mogelijkheid om ouders te betrekken bij de inhoud van de les. Met één druk op de knop wordt tijdens de les een schermafdruk van het digibord verzonden naar de schoolwebsite.

 

 

 
Module Overblijven

Voorkom een papieren administratie en geef ouders het gemak om de tussenschoolse opvang (TSO) vanuit huis te regelen. Ouders loggen thuis in op de schoolwebsite en geven voor hun kind(eren) aan op welke dag gebruik wordt gemaakt van de tussenschoolse opvang.